HomeSoorten lekkagesWaterleiding en afvoertracering

Afvoeren

Nederlandse Lekdetectie maakt gebruik van een breed scala aan Apparatuur. Deze kunnen nauwkeurig de lijnen van niet-metalen afvoeren en leidingen volgen.
Bij het zoeken naar afvoerleidingen en rioleringen wordt de zender bevestigd aan onze camera apparatuur en vervolgens in de leiding gestoken. In tegenstelling tot andere bedrijven gebruiken we onze technologie om pijpen met een diameter tot 22 mm te traceren.
Zodra een probleem, zoals een verstopping of instorting van het riool, wordt gedetecteerd, worden de nauwkeurige diepte en positie geregistreerd en gemarkeerd met behulp van de daarvoor geschikte ontvanger boven de grond.
Dit is een efficiënte en betrouwbare diagnostische dienst die uiterst nuttig is bij reparaties die een open uitgraving vereisen.

Leidingtraceringsapparatuur
Leidingtraceringsapparatuur pikt de sonde op dat
ondergronds door een afvoerleiding is geleid

Waterleiding

Typische toepassingen – Scholen, fabrieken/industriële eenheden, flatgebouwen en ziekenhuizen

We worden vaak geroepen voor eigendommen / gebouwen die in de loop der jaren overontwikkeld zijn, wat heeft geleid tot een gebrek aan goed onderhoud en gebrek aan tekeningen met mechanische voorzieningen en nutsvoorzieningen. Onze water SOND kan de verborgen routes/locaties traceren op lood, koperen MDPE en stalen leidingwerk. In de omgeving van Londen zijn er waterleidingen gemaakt van ASBEST; wij werken niet aan asbest op grond van arbo.

Hoe een SONDE werkt – We isoleren de watertoevoer naar een gebouw, we lokaliseren vervolgens een geschikt gedeelte van het leidingwerk waarvan bekend is dat het zich op de toevoerleiding bevindt die wordt getraceerd, we openen het gedeelte van de leiding en installeren de SOND (die is een kleine 5 mm flexibele plastic pijp met een dunne interne metalen draad erin), de SOND wordt dan door de pijp geduwd en beweegt rond bochten en draait in de pijp, we gebruiken dan een bovengronds sonarapparaat dat de SONDE-locatie oppikt, het vertelt waar de SOND is en hoe ver deze onder de grond is begraven. De SONDE kan worden getraceerd of het grondoppervlak BETON, GROND en ASFALT is. In zeer beperkte situaties, bijv. een voetbalveld met vloerverwarming, zullen de metalen vloerverwarmingselementen de signalen verstoren die onze sonar probeert te lokaliseren, waardoor het werk onmogelijk wordt.

https://nederlandselekdetectie.nl/wp-content/uploads/2018/10/inner_service_02.jpg
https://nederlandselekdetectie.nl/wp-content/uploads/2018/10/inner_service_02.jpg

Andere methodes:

1
THERMOGRAFISCHE CAMERA

Met de thermografische camera meten we temperatuurverschillen voor het traceren van warmte- en waterlekken. Water wat uit leidingen lekt heeft een lagere temperatuur dan het water in de leiding. Het lek kan met de warmtebeelden in beeld worden gebracht. Ook kunnen we gebreken in de isolatie van uw woning, zogenaamde warmtelekken, in beeld brengen.

Meer info? klik hier.

2
DRUKPROEF

We verhogen de luchtdruk in een afgesloten (gedeelte van een) leiding met onze drukpomp. Daalt de luchtdruk? Dan is er een lek in de leiding. Blijft de luchtdruk constant dan zit het lek elders, en zullen we de andere leidingen controleren. Ook lastig bereikbare leidingen kunnen zo worden gecontroleerd.

3
ENDOSCOPIE

Met de endoscoop (een dunne slang met camera) krijgen we een beter beeld van lekkages op moeilijk bereikbare plaatsen. We bewegen de camera door de leiding heen en kunnen live meekijken. Barsten of andere openingen in de leiding komen duidelijk in beeld. Ook lekken in leidingen die weg zijn gewerkt kunnen zo gemakkelijk worden opgespoord.

4
KLEURSTOFMETHODE

Door een kleurstof toe te voegen aan het leidingwater herkennen we aan de kleur waar het water weglekt. Deze methode kan ook worden gebruikt om gaten in de isolatie aan te tonen. Voordeel van deze methode is dat het lek zichtbaar wordt zonder dat we breekwerk hoeven te verrichten.

5
UV-LAMP/UV-LUMINAAT

UV-luminaat werkt op dezelfde manier als de kleurstofmethode. We lossen het UV-luminaat op in water en spoelen het door leidingen waarin een lek kan zitten. UV-luminaat is kleurloos, maar is zichtbaar onder UV-licht. Het voordeel van deze stof is dat het helder oplicht onder de UV-lamp en bruikbaar is in gevallen waar andere kleurstoffen niet genoeg contrast leveren.

Bel voor een vrijblijvend advies

Bel voor een vrijblijvend advies

Contact gegevens

Dorpsstraat 30
1566 AL Assendelft

Social

Werkgebied

Nederlandse Lekdetectie is werkzaam in heel Nederland.