HomeSoorten lekkageslek op gastoevoer

lek op gastoevoer

Het vinden van lekken in een gastoevoer, of het nu huishoudelijk of commercieel is, is moeilijk. Het wordt nog moeilijker wanneer de gasleiding in een koof is geïnstalleerd of in beton is gegoten.

Laat in eerste een geregistreerde Gas-specialist, een dichtheidstest (ook wel degelijkheidstest genoemd) op de gastoevoer uitvoeren – dit zal aantonen of er een lek is in de gastoevoerleiding voorbij de meter.

Hoe Nederlandse Lekdetectie het lek vindt

De specialisten van Nederlandse Lekdetectie ontkoppelen de gasmeter, daarna injecteren we traceergas in de gastoevoerleiding.

De gastoevoerleiding wordt vervolgens gelucht en we testen alle uitlaten om er zeker van te zijn dat het traceergas door de gasleiding is gegaan en de leiding heeft gevuld.

We gebruiken een gasdetector dat is een gespecialiseerde traceringstechnologie  om vervolgens het traceergas te lokaliseren die recht omhoog zal komen vanaf het lekpunt. Het traceergas zal door vrijwel alles heen stijgen, inclusief beton.

https://nederlandselekdetectie.nl/wp-content/uploads/2018/10/inner_service_02.jpg
https://nederlandselekdetectie.nl/wp-content/uploads/2018/10/inner_service_02.jpg

Andere methodes:

1
THERMOGRAFISCHE CAMERA

Met de thermografische camera meten we temperatuurverschillen voor het traceren van warmte- en waterlekken. Water wat uit leidingen lekt heeft een lagere temperatuur dan het water in de leiding. Het lek kan met de warmtebeelden in beeld worden gebracht. Ook kunnen we gebreken in de isolatie van uw woning, zogenaamde warmtelekken, in beeld brengen.

Meer info? klik hier.

2
DRUKPROEF

We verhogen de luchtdruk in een afgesloten (gedeelte van een) leiding met onze drukpomp. Daalt de luchtdruk? Dan is er een lek in de leiding. Blijft de luchtdruk constant dan zit het lek elders, en zullen we de andere leidingen controleren. Ook lastig bereikbare leidingen kunnen zo worden gecontroleerd.

3
ENDOSCOPIE

Met de endoscoop (een dunne slang met camera) krijgen we een beter beeld van lekkages op moeilijk bereikbare plaatsen. We bewegen de camera door de leiding heen en kunnen live meekijken. Barsten of andere openingen in de leiding komen duidelijk in beeld. Ook lekken in leidingen die weg zijn gewerkt kunnen zo gemakkelijk worden opgespoord.

4
KLEURSTOFMETHODE

Door een kleurstof toe te voegen aan het leidingwater herkennen we aan de kleur waar het water weglekt. Deze methode kan ook worden gebruikt om gaten in de isolatie aan te tonen. Voordeel van deze methode is dat het lek zichtbaar wordt zonder dat we breekwerk hoeven te verrichten.

5
UV-LAMP/UV-LUMINAAT

UV-luminaat werkt op dezelfde manier als de kleurstofmethode. We lossen het UV-luminaat op in water en spoelen het door leidingen waarin een lek kan zitten. UV-luminaat is kleurloos, maar is zichtbaar onder UV-licht. Het voordeel van deze stof is dat het helder oplicht onder de UV-lamp en bruikbaar is in gevallen waar andere kleurstoffen niet genoeg contrast leveren.

Bel voor een vrijblijvend advies

Bel voor een vrijblijvend advies

Contact gegevens

Dorpsstraat 30
1566 AL Assendelft

Social

Werkgebied

Nederlandse Lekdetectie is werkzaam in heel Nederland.