HomeLekdetectie MethodenUltrasoon Onderzoek

ULTRASOON DETECTIE

Lekkages opsporen door middel van ultrasone geluidsgolven

Ultrasone lekdetectoren zijn erg gevoelig voor geluid. Indien correct gekalibreerd, zal een hoogwaardige ultrasone lekdetector gebruikers in staat stellen om het knipperen van een menselijk oog te horen. Dit type lektesten kan worden uitgevoerd in een open of afgesloten ruimte en kan worden gekalibreerd om het geluid dat door het lek wordt geproduceerd te isoleren. Ultrasone lekdetectie richt zich op een specifieke frequentieband van geluid; daarom kunnen windgeruis, stemmen, verkeer en de meeste normale bedrijfsgeluiden worden uitgefilterd en hebben ze geen invloed op de nauwkeurigheid van de test. Afhankelijk van de toepassing detecteren ultrasone detectoren druk- en vacuümlekken. Grote lekken zijn doorgaans luider, geven een geluid met een lagere frequentie en zijn gemakkelijker te lokaliseren dan kleinere lekken. Ultrasone lekdetectoren gebruiken een microfoonsysteem dat geluid detecteert dat wordt gegenereerd door ontsnappend gas in een bereik van 38 tot 42 kHz. Sommige akoestische lektestapparatuur is beperkt tot een isolerende frequentiebandbreedte; deze apparaten kunnen een vals alarm afgeven voor lekken die er niet zijn, of helemaal geen lek vinden.

https://nederlandselekdetectie.nl/wp-content/uploads/2018/10/inner_service_01.jpg
https://nederlandselekdetectie.nl/wp-content/uploads/2018/10/inner_service_02.jpg

Hoogwaardige ultrasone detectoren gebruiken een elektronisch proces dat “heterodyning” wordt genoemd om hoogfrequente lekgeluiden om te zetten in een lager bereik, waardoor een sissend lek hoorbaar is via een koptelefoon terwijl de microfoon handmatig wordt verplaatst om het lek te lokaliseren. Voorbeelden van akoestische lekdetectietoepassingen zijn het testen van sanitaire leidingen, vaten, verwarming, ventilatie en koeling-systeemkanalen en middelgrote tot grote niet-afgedichte componenten om te bepalen of ze lekken onder druk of vacuüm.

Nadelen van ultrasone lekdetectie:

Ultrasone lekdetectie wordt niet beschouwd als een nauwkeurige lektestmethode, en ultrasone apparatuur biedt doorgaans geen geautomatiseerde lektests, stelt gebruikers niet in staat om te testen volgens een leksnelheidspecificatie, biedt herhaalbare nauwkeurigheid of biedt testresultaatbeheer. Omdat het gemiddelde ultrasone lekdetectiesysteem alleen lekken in het bereik van 60 kubieke centimeter per minuut detecteert, zijn er andere lekdetectiemethoden die nauwkeurigere en meer gecontroleerde lektesten bieden. De nauwkeurigheid van ultrasone lekdetectie is afhankelijk van de prestaties van de operator, de omgevingsomstandigheden en de mogelijkheid om de geluidsfrequentie te isoleren van achtergrondgeluid. Als akoestische lektests worden uitgevoerd op geïsoleerde leidingen, ondergronds of door muren worden geleid, kan het vermogen om een lek te detecteren in gevaar komen en wordt het lek mogelijk niet gedetecteerd.

Andere methodes:

1
THERMOGRAFISCHE CAMERA

Met de thermografische camera meten we temperatuurverschillen voor het traceren van warmte- en waterlekken. Water wat uit leidingen lekt heeft een lagere temperatuur dan het water in de leiding. Het lek kan met de warmtebeelden in beeld worden gebracht. Ook kunnen we gebreken in de isolatie van uw woning, zogenaamde warmtelekken, in beeld brengen.

Meer info? klik hier.

2
DRUKPROEF

We verhogen de luchtdruk in een afgesloten (gedeelte van een) leiding met onze drukpomp. Daalt de luchtdruk? Dan is er een lek in de leiding. Blijft de luchtdruk constant dan zit het lek elders, en zullen we de andere leidingen controleren. Ook lastig bereikbare leidingen kunnen zo worden gecontroleerd.

3
ENDOSCOPIE

Met de endoscoop (een dunne slang met camera) krijgen we een beter beeld van lekkages op moeilijk bereikbare plaatsen. We bewegen de camera door de leiding heen en kunnen live meekijken. Barsten of andere openingen in de leiding komen duidelijk in beeld. Ook lekken in leidingen die weg zijn gewerkt kunnen zo gemakkelijk worden opgespoord.

4
KLEURSTOFMETHODE

Door een kleurstof toe te voegen aan het leidingwater herkennen we aan de kleur waar het water weglekt. Deze methode kan ook worden gebruikt om gaten in de isolatie aan te tonen. Voordeel van deze methode is dat het lek zichtbaar wordt zonder dat we breekwerk hoeven te verrichten.

5
UV-LAMP/UV-LUMINAAT

UV-luminaat werkt op dezelfde manier als de kleurstofmethode. We lossen het UV-luminaat op in water en spoelen het door leidingen waarin een lek kan zitten. UV-luminaat is kleurloos, maar is zichtbaar onder UV-licht. Het voordeel van deze stof is dat het helder oplicht onder de UV-lamp en bruikbaar is in gevallen waar andere kleurstoffen niet genoeg contrast leveren.

Bel voor een vrijblijvend advies

Bel voor een vrijblijvend advies

Contact gegevens

Dorpsstraat 30
1566 AL Assendelft

Social

Werkgebied

Nederlandse Lekdetectie is werkzaam in heel Nederland.