Traceergas

We pompen een bepaald gas in de leiding.

De technici van onze lekdetectiespecialisten gebruiken traceergas om waterlekken in leidingen nauwkeurig op te sporen en te lokaliseren. Het traceergas wordt in de leiding gebracht met het vermoedelijke lek. Het gas verlaat de leiding bij het lek en baant zich een weg naar het oppervlak waar het wordt gedetecteerd met behulp van gasgevoelige sondes. Het traceergas dat wordt gebruikt om waterlekken op te sporen, is een veilig mengsel van waterstof en stikstof. Waterstof met 5%, in een stikstofbalans, heeft de kleinste en lichtste moleculen en dringt dus door in alle oppervlakken, inclusief beton, asfalt, bestrating en gras omdat het traceergas snel naar de oppervlakte stijgt.

Voordelen van Traceergas:
  • Een niet-invasieve lekdetectietechnologie
  • Doordringt alle oppervlakken
  • Lokaliseert het lek snel
  • Niet-destructieve lekdetectiemethode
https://nederlandselekdetectie.nl/wp-content/uploads/2018/10/inner_service_01.jpg

Andere methodes:

1
DRUKPROEF

We verhogen de luchtdruk in een afgesloten (gedeelte van een) leiding met onze drukpomp. Daalt de luchtdruk? Dan is er een lek in de leiding. Blijft de luchtdruk constant dan zit het lek elders, en zullen we de andere leidingen controleren. Ook lastig bereikbare leidingen kunnen zo worden gecontroleerd.

2
ENDOSCOPIE

Met de endoscoop (een dunne slang met camera) krijgen we een beter beeld van lekkages op moeilijk bereikbare plaatsen. We bewegen de camera door de leiding heen en kunnen live meekijken. Barsten of andere openingen in de leiding komen duidelijk in beeld. Ook lekken in leidingen die weg zijn gewerkt kunnen zo gemakkelijk worden opgespoord.

3
KLEURSTOFMETHODE

Door een kleurstof toe te voegen aan het leidingwater herkennen we aan de kleur waar het water weglekt. Deze methode kan ook worden gebruikt om gaten in de isolatie aan te tonen. Voordeel van deze methode is dat het lek zichtbaar wordt zonder dat we breekwerk hoeven te verrichten.

4
UV-LAMP/UV-LUMINAAT

UV-luminaat werkt op dezelfde manier als de kleurstofmethode. We lossen het UV-luminaat op in water en spoelen het door leidingen waarin een lek kan zitten. UV-luminaat is kleurloos, maar is zichtbaar onder UV-licht. Het voordeel van deze stof is dat het helder oplicht onder de UV-lamp en bruikbaar is in gevallen waar andere kleurstoffen niet genoeg contrast leveren.

5
RIOOLCAMERA

Onze rioolcamera kan in leidingen worden gestoken om een beeld te maken van de binnenkant van leidingwerk. Dit werkt hetzelfde als endoscopie, alleen de rioolcamera beschikt over een langer snoer. De rioolcamera is hierdoor meer geschikt voor grotere lange leidingen. De sensor brengt de positie van de camera duidelijk in kaart.

Bel voor een vrijblijvend advies

Bel voor een vrijblijvend advies

Contact gegevens

Dorpsstraat 30
1566 AL Assendelft

Social

Werkgebied

Nederlandse Lekdetectie is werkzaam in heel Nederland.