ROOK ONDERZOEK

Onder druk wordt rook in een ruimte geblazen.

Rooktesten is een gemakkelijke en gemakkelijke manier om snel lekken te identificeren die storm-/oppervlaktewater mogelijk maken
indringing. Rooktest op lekkage is heel eenvoudig Procedure bestaat uit het blazen van grote hoeveelheden lucht en rook door rioolleidingen. De rook volgt het pad van het binnendringende water in omgekeerde richting van het oppervlaktepatroon, waardoor de oorzaak van het probleem binnen enkele seconden wordt onthuld.

Rook Bewandelt de weg van de minste weerstand en identificeert snel bronnen van instroom. Rook kan worden geïnduceerd door elke reinigingsopening in het systeem. Ventilatieopeningen mogen slechts gedeeltelijk worden geblokkeerd zodat het lucht/rookmengsel door het systeem kan stromen.

Rooktesten is een uitstekende techniek voor het lokaliseren van lekken en geurbronnen in huisleidingen en septische systemen.

https://nederlandselekdetectie.nl/wp-content/uploads/2018/10/inner_service_01.jpg

Andere methodes:

1
DRUKPROEF

We verhogen de luchtdruk in een afgesloten (gedeelte van een) leiding met onze drukpomp. Daalt de luchtdruk? Dan is er een lek in de leiding. Blijft de luchtdruk constant dan zit het lek elders, en zullen we de andere leidingen controleren. Ook lastig bereikbare leidingen kunnen zo worden gecontroleerd.

2
ENDOSCOPIE

Met de endoscoop (een dunne slang met camera) krijgen we een beter beeld van lekkages op moeilijk bereikbare plaatsen. We bewegen de camera door de leiding heen en kunnen live meekijken. Barsten of andere openingen in de leiding komen duidelijk in beeld. Ook lekken in leidingen die weg zijn gewerkt kunnen zo gemakkelijk worden opgespoord.

3
KLEURSTOFMETHODE

Door een kleurstof toe te voegen aan het leidingwater herkennen we aan de kleur waar het water weglekt. Deze methode kan ook worden gebruikt om gaten in de isolatie aan te tonen. Voordeel van deze methode is dat het lek zichtbaar wordt zonder dat we breekwerk hoeven te verrichten.

4
UV-LAMP/UV-LUMINAAT

UV-luminaat werkt op dezelfde manier als de kleurstofmethode. We lossen het UV-luminaat op in water en spoelen het door leidingen waarin een lek kan zitten. UV-luminaat is kleurloos, maar is zichtbaar onder UV-licht. Het voordeel van deze stof is dat het helder oplicht onder de UV-lamp en bruikbaar is in gevallen waar andere kleurstoffen niet genoeg contrast leveren.

5
RIOOLCAMERA

Onze rioolcamera kan in leidingen worden gestoken om een beeld te maken van de binnenkant van leidingwerk. Dit werkt hetzelfde als endoscopie, alleen de rioolcamera beschikt over een langer snoer. De rioolcamera is hierdoor meer geschikt voor grotere lange leidingen. De sensor brengt de positie van de camera duidelijk in kaart.

Bel voor een vrijblijvend advies

Bel voor een vrijblijvend advies

Contact gegevens

Dorpsstraat 30
1566 AL Assendelft

Social

Werkgebied

Nederlandse Lekdetectie is werkzaam in heel Nederland.