HomeLekdetectie Methoden

De Lekdetectie Specialist van Nederland

Bel direct voor een afspraak of een vrijblijvend advies!
Met een vochtmeting kunnen wij het percentage vocht in het oppervlakte van een materiaal in kaart brengen. Hierbij kan je dus het oppervlakte aangeven en hoe erg de lekkage is (hoe vochtig). Een vochtmeting geven we aan door middel van aantal procenten of het aantal digits.
Met de thermografische camera meten we temperatuurverschillen voor het traceren van warmte- en waterlekken. Water wat uit leidingen lekt heeft een lagere temperatuur dan het water in de leiding. Het lek kan met de warmtebeelden in beeld worden gebracht. Ook kunnen we gebreken in de isolatie van uw woning, zogenaamde warmtelekken, in beeld brengen.
DRUKPROEF
Tijdens een drukproef verhogen we de luchtdruk in een afgesloten (gedeelte van een) leiding met onze drukpomp. Daalt de luchtdruk? Dan zit er een lek in de leiding. Blijft de luchtdruk constant? dan zit het lek elders en zullen we de andere leidingen controleren. Ook lastig bereikbare leidingen kunnen zo worden gecontroleerd.
Met de endoscoop (een dunne slang met camera) krijgen we een beter beeld van lekkages op moeilijk bereikbare plaatsen. We bewegen de camera door de leiding heen en kunnen live meekijken. Barsten of andere openingen in de leiding komen duidelijk in beeld. Ook lekken in leidingen die weg zijn gewerkt kunnen zo gemakkelijk worden opgespoord.
KLEURSTOFMETHODE
Door een kleurstof toe te voegen aan het leidingwater herkennen we aan de kleur waar het water weglekt. Deze methode kan ook worden gebruikt om gaten in de isolatie aan te tonen. Voordeel van deze methode is dat het lek zichtbaar wordt zonder dat we breekwerk hoeven te verrichten.
UV-LAMP/UV-LUMINAAT
UV-luminaat werkt op dezelfde manier als de kleurstofmethode. We lossen het UV-luminaat op in water en spoelen het door leidingen waarin een lek kan zitten. UV-luminaat is kleurloos, maar is zichtbaar onder UV-licht. Het voordeel van deze stof is dat het helder oplicht onder de UV-lamp en bruikbaar is in gevallen waar andere kleurstoffen niet genoeg contrast leveren.
Niet voor schade en kan grote oppervlakken controleren.
RIOOLCAMERA
Onze rioolcamera kan in leidingen worden gestoken om een beeld te maken van de binnenkant van leidingwerk. Dit werkt hetzelfde als endoscopie, alleen de rioolcamera beschikt over een langer snoer. De rioolcamera is hierdoor meer geschikt voor grotere lange leidingen. De sensor brengt de positie van de camera duidelijk in kaart.
Onder druk wordt rook in een ruimte geblazen. De rook zal ontsnappen uit kieren en gaten waar water door kan lekken. Om dit proces te versnellen zorgen we voor voldoende druk op de rook. Dit is ook nuttig om na te gaan waar de isolatie van uw woning kan worden verbeterd.
Tijdens het onderzoek sluiten wij Formeergas aan en zetten de leiding onder druk (formeergas is veilig voor mens en dier en bestaat voor 95% uit waterstof en 5% stikstof). Plekken met een verhoogd concentratie van dit gas indiceren een lek. Deze concentraties meten we met onze apparatuur zodat het lek snel gevonden kan worden, zonder hak- of breekwerk. Deze methode kan zelfs de kleinste lekken opsporen.
WARMTEBEELDCAMERA
De warmtebeeldcamera geeft de temperatuur in een ruimte weer. Het thermogram toont vervolgens waar warmteverlies optreedt. De warmtebeeldcamera zetten wij vooral in bij het analyseren van de isolatie van uw woning en om warmtelekken aan te tonen. Plekken met lage temperaturen zijn een indicatie voor warmteverlies, dit wordt duidelijk zichtbaar op de foto's.
Lekkages opsporen door middel van ultrasone geluidsgolven. Het lek produceert geluid van een andere frequentie dan het water wat door de leiding stroomt. Door dit afwijkende geluid op te sporen bepalen we waar het lek zit. Deze methode wordt vooral ingezet bij koudwaterleidingen, hierbij kan immers geen thermografie worden ingezet.
Een lek produceert vaak een bepaald geluid. Dit geluid kan worden versterkt zodat we het lek kunnen lokaliseren. Door in de buurt van de lekkage het geluid te meten bepalen we waar het lek zit. Het voordeel hiervan is dat het geluid meetbaar is door muren, plafonds of vloeren heen. Hak- en breekwerk is dus niet nodig om het lek te vinden.

Bel voor een vrijblijvend advies

Bel voor een vrijblijvend advies

Contact gegevens

Dorpsstraat 30
1566 AL Assendelft

Social

Werkgebied

Nederlandse Lekdetectie is werkzaam in heel Nederland.